Vad händer om andra gäster för oväsen?

Om det under natten uppstår störningar eller oväsen, kontakta kundbetjäningen på tel +358 600 555 222 eller genom att använda gratistelefonen i hotellobbyn, varefter en ordningsvakt tillkallas till platsen för att lugna ned de gäster som väsnas. Om störningarna ändå fortsätter, avlägsnas gästerna från hotellet.

Tillbaka