Varför har jag fått två olika rumsnummer?

Någon gång hamnar vi byta ett redan bokat rum till ett annat (tex. pga. brister som funnits i rummet), vilket betyder att kunden får via epost och/eller textmeddelande ett nytt rumsnummer med samma dörrkod. I detta fall är det nyaste meddelandet i kraft. Om du har fått två meddelanden med olika rumsnummer och olika dörrkoder fastän du bokat endast ett rum, vänligen kontakta kundbetjäningen för utredning.

Tillbaka