Är det säkert att betala via internetbank?

Ja. Om du som betalningsmetod väljer din internetbank sker betalningen i bankens säkra system. Finska bankers internetbanker är trygga och följer finska lagar och förordningar. Även Omena Hotels eget bokningssystem är skyddat, så att utomstående inte får tillgång till dina uppgifter. Vi får inte tillgång till kundens kontonummer.

Tillbaka