Är rummen på Omena Hotels rökfria?

Rökning är förbjudet på rummer och i övriga utrymmen på hotellet, och sätter i allmänhet i gång brandvarnarna. Den person (eller i sista hand den som är kontaktperson för bokningen) som rökt kommer att få betala en straffavgift (200 €), och alla merkostnader som rökningen förorsakat.

Tillbaka