Får en minderårig övernatta på Omena Hotels?

Visst, en minderårig får övernatta på Omena Hotels förutsatt att i hans/hennes sällskap finns minst en ansvarig myndig person.

Tillbaka