Hur får jag nyckeln?

På Omena Hotels använder vi inte nycklar, utan endast dörrkoder. Den får du efter bokning via e-post. Dessutom skickar vi dörrkoden till din e-post dagen innan ankomstdagen kl. 16.00 och som SMS på ankomstdagen kl. 8.00 om du har angivit en eller flera mobilnummer eller e-postadresser. Under ankomstdagen kan du anlända till Omena Hotels när som helst efter 16.00 och dörrkoden fungerar under hela din vistelsetid. På avresedagen avaktiveras dörrkoden kl. 12.00.

Tillbaka