Hur ofta städas rummen?

Rummen städas efter att varje bokning har avsutats. Om det gäller en längre tids bokning, städas rummet också var femte dag.

Tillbaka