Kan man ta med sig sitt husdjur till Omena Hotels?

På Omena Hotel finns inga speciella allergirum, vilket gör att man inte får ta med sig sitt husdjur. Av samma anledning är alla rum rökfria. Den person (eller i sista hand den som bokat) som tagit med sig ett husdjur kommer att få betala en straffavgift (200 €), och alla merkostnader som husdjuret förorsakat.

Tillbaka