Varför skiljer sig priset på Omena Hotels från en dag till en annan?

Priset på rummen på Omena Hotels ändras efter efterfrågan. Även om Omena Hotels priser är otetydigt marknadens billigaste, finns det dagar då efterfrågan är mindre än andra dagar. Då kan vi erbjuda rummen till ännu billigare pris. Under helger då det pågår ett evenemang kan det hända att priserna höjs något. Det lönar sig således att alltid boka tidigt.

Du ser priserna redan på snabbuppkopplingen och hela tiden medan du gör din bokning på www.omenahotels.com. Du kan inte välja dagar som är fullbokade.

Tillbaka