VARAUSEHDOT

Nämä ehdot koskevat yksityishenkilöiden majoitusvarauksia Omenahotelleissa. Ryhmävarausten varausehdot sekä peruutus- ja muutosoikeudet saat asiakaspalvelusta erikseen ryhmävarausta tehdessäsi.

VARAUKSEN VAHVISTAMINEN
Sitova varaus syntyy, kun yhteyshenkilöksi ilmoitettu asiakas (jäljempänä “yhteyshenkilö”) on suorittanut maksun hotellihuoneen (jäljempänä “huone”) varauksen yhteydessä, ja saanut Omenahotelleilta (jäljempänä “myyjä”) vahvistuksen varauksesta sähköpostitse. Varaukset tehdään Internetissä osoitteessa www.omenahotels.com. Mikäli myyjä tekee varauksen yhteyshenkilön pyynnöstä, peritään palvelumaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

PERUUTTAMISOIKEUS
Yhteyshenkilöllä on oikeus peruuttaa varauksensa kuluitta viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkamista. Tällöin yhteyshenkilö saa Omena Hotellit Oy:n lahjakortin, jonka arvo vastaa peruutetusta varauksesta suoritettua maksua. Lahjakortti on voimassa vuoden ajan alkuperäisestä peruutuspäivästä, ja sen voi käyttää missä tahansa myyjän hotellissa Suomessa.

Vaihtoehtoisesti yhteyshenkilö voi pyytää maksunpalautuksen tilisuorituksena tai hyvityksenä luottokortilleen. Tässä tapauksessa myyjä palauttaa yhteyshenkilölle varauksesta maksetun hinnan vähennettynä varaus- ja toimistokuluilla (10 % varauksen kokonaishinnasta). Mikäli varaus on tehty puhelimitse, hinnasta vähennetään lisäksi hinnaston mukainen puhelinvarausmaksu.

Yhteyshenkilö on velvollinen tekemään peruutukset ja muutokset varauksiinsa internetissä osoitteessa www.omenahotels.com. Mikäli uudelle päivämäärälle varattavan huoneen hinta on suurempi kuin alkuperäisen varauksen hinta, tulee yhteyshenkilön maksaa näiden hintojen välinen erotus.

TIEDOT MAJOITTUJISTA
Yhteyshenkilö sitoutuu ilmoittamaan varausjärjestelmään täydelliset henkilötiedot kaikista huoneessa majoittujista varauksen yhteydessä ja viimeistään 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa. Lisäksi Suomen hotelleissa kaikki huoneessa majoittuvat henkilöt ovat velvollisia täyttämään huoneissa olevat matkustajakortit ja jättämään ne huoneeseen näkyvälle paikalle lähdön yhteydessä.

HUONEEN KÄYTTÖ JA LUOVUTUS
Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä hotellin tiloihin. Avainkoodeja ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa. Majoittuvien henkilöiden enimmäismäärä on neljä henkeä/huone. Poikkeuksena ovat sellaiset viisihenkiset perheet, joissa vähintään yksi lapsi on alle kuusivuotias. Myyjällä ei tällöin kuitenkaan ole velvollisuutta toimittaa huoneeseen lisää vuodevaatteita tai pyyhkeitä.

Huoneessa majoittuvien henkilöiden on luovutettava huone lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä, jonka jälkeen ovikoodit eivät enää toimi. Myyjä ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. Huoneessa majoittuvien henkilöiden on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat lähdettäessä huoneesta tai hotellista.

IKÄRAJAT
Yhteyshenkilön tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä hotellissa edellyttäen, että samassa huoneessa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Hotellissa majoittuvien henkilöiden on noudatettava vierailunsa aikana hotellin järjestyssääntöjä. Järjestyssäännöt ovat nähtävissä Omenahotellien Internet-sivuilla osoitteessa www.omenahotels.com sekä huoneissa infotauluissa ja television infokanavalla.

Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita hotellin asiakkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia. Jos huoneessa majoittuvat henkilöt käyttäytyvät häiritsevästi tai muuten laiminlyövät tämän sopimuksen mukaiset velvollisuutensa, heidät voidaan poistaa hotellista. Jos huoneessa majoittuva henkilö tai henkilöt joudutaan poistamaan hotellista häiriköinnin tai tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyönnin johdosta, ei yhteyshenkilöllä ole oikeutta huoneesta suoritetun maksun palautukseen tai muihin korvauksiin.

Tupakointi huoneissa ja muissa hotellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hälytyksen tupakoinnilla aiheuttanut henkilö vastaa kaikista tupakoinnista aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. Lemmikkieläinten tuominen hotellin tiloihin on kielletty. Eläimiä hotellin tiloihin tuonut henkilö on velvollinen korvaamaan kaikki kiellon vastaisesta toiminnasta aiheutuvat huolto-, hallinto- ja siivouskulut. Järjestyssääntöjen rikkomisesta tai aiheettomasti tehdyistä hälytyksistä aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa kokonaisuudessaan hälytyksen aiheuttaja ja viime kädessä yhteyshenkilö.

MAJOITTUJAN VASTUU
Huoneessa majoittuva henkilö on täysimääräisesti vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista ja kustannuksista, jotka hän aiheuttaa hotellille tai kolmansille osapuolille tai jotka ovat seurausta sopimuksen vastaisesta toiminnasta. Jos huoneessa majoittuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada selville tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan yhteyshenkilöltä.

Jos huoneen vastaanottamisessa on ongelmia tai jos huoneessa majoittuva henkilö huomaa myyjän palveluun, hotellihuoneiden varustukseen ja kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, on hänen ilmoitettava siitä myyjälle välittömästi virheen havaittuaan, jotta myyjällä on mahdollisuus korjata virhe. Ilmoitukset tehdään soittamalla Omena Hotellit Oy:n help deskiin, jonka puhelinnumero on esillä hotellissa. Myyjä ei ole velvollinen hyvittämään yhteyshenkilöä virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu asianmukaisesti ja jo majoituksen kestäessä.

HUONEEN SIIVOUS
Kun varaus on tehty yhtäjaksoisesti yli viidelle vuorokaudelle, huoneessa suoritetaan perussiivous joka viides päivä.

MYYJÄN VASTUU
Mikäli myyjä ei voi tarjota varattua majoitusta, on yhteyshenkilö oikeutettu saamaan varausmaksun takaisin. Myyjän on viipymättä ilmoitettava mahdollisista muutoksista varauksen yhteyshenkilölle. Oikeus muutoksiin pidätetään.

OMENA HOTELLIT OY

OMENA HOTELS DENMARK A/S

29.11.2010